Zaļās prasmes zaļākai dzīvei

Projekta Nr. NPAD-2021/10011

Projekts atbalstīts īstenošanai Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības sadarbības programmas Nordplus 2021. gada projektu konkursa pieaugušo izglītības sektorā.

Atbildība par vidi un zaļās prasmes ir vajadzīgas ikvienam, lai veiktu savu profesionālo darbību atbilstoši vides ilgtspējīgai attīstībai un energoefektīvai saimniekošanai, kā arī lai ikdienā pieņemtu videi labvēlīgus un zaļajai domāšanai atbilstošus lēmumus.

Projekta mērķis - veicināt aktuālu vides izglītības jautājumu un zaļo prasmju integrāciju pieaugušo izglītībā, izstrādājot un aprobējot neformālās izglītības programmu un mācību materiālu pieaugušo izglītotājiem.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020.gada 1.septembris - 2023.gada 28.februāris.

Projekta partneri: Projekta īstenošanā iesaistītas trīs Baltijas valstu izglītības iestādes: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (Latvija), Šauļu pašvaldības izglītības centrs (Lietuva) un Valgas profesionālās izglītības centrs (Igaunija).

Projekta aktivitātes:

  1. Projekta partnerorganizāciju vajadzību apzināšana vides izglītības un zaļo prasmju iekļaušanai neformālās izglītības programmā. Pamatojoties uz partnerorganizāciju vajadzībām, tiks izveidota neformālās izglītības programma pieaugušo izglītībā iesaistītajiem pedagogiem par aktuāliem vides izglītības jautājumiem, pieejām vides izglītības jautājumu integrēšanai pieaugušo izglītības programmās un medijpratību;
  2. Mācību materiālu izstrāde programmas īstenošanai;
  3. Izstrādātās programmas un mācību materiālu aprobācija, īstenojot to pieaugušo izglītotāju grupai (15 dalībnieki katrā dalībvalstī);
  4. Projekta rezultātu apkopošana un popularizēšana.

Projekta rezultāti:

  1. Izstrādāta vienota pieaugušo izglītības programma un mācību materiāls par vides jautājumiem un zaļajām prasmēm Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pieaugušo izglītotājiem.
  2. Veikta programmas aprobācija, nodrošinot iespēju pieaugušo izglītotājiem paplašināt zināšanas un izpratni par vides izglītības jautājumu integrēšanu ikdienas mācību kontekstā.
  3. Pilnveidota ZRKAC speciālistu profesionālā kompetence vides izglītības jautājumos.

Projekta kopējās izmaksas ir 33 225,00 euro, kas tiek 100% apmērā segtas no projektam piešķirtā Nordplus programmas finansējuma.

Projekta koordinators: Skaidrīte Bukbārde, skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv

Profesionālās kompetences pilnveides programma pieaugušo izglītotājiem "Zaļo prasmju integrēšana pieaugušo izglītībā" Lejuplādēt

"Zaļās prasmes zaļākai dzīvei" Materiāli pieaugušo izglītotājiem Lejuplādēt

Vairāk informācijas projekta blogā

Projekta aktivitātes:

Projekta “Zaļās prasmes zaļākai dzīvei” pirmā tikšanās

Projekta partneri tiekas trešajā sanāksmē

Projekta “Zaļās prasmes zaļākai dzīvei” dalībnieki gatavojas mācību materiālu aprobācijai

Kursi pieaugušo izglītotājiem par zaļo prasmju pārnesi pieaugušo izglītībā

Projekta partneru noslēguma sanāksme

Atgriezties