Sociālā uzņēmējdarbība

Informācija un materiāli visiem interesentiem, kas plāno vai jau veic sociālo uzņēmējdarbību


2018. gada 1. aprīlī stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitāti un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju nodarbinātību.

Ar Sociālās uzņēmējdarbības likumu var iepazītieš šeit: Sociālā uzņēmuma likums (likumi.lv)

Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un atbalstam valsts piedāvā iespēju piedalīties Eiropas Sociālā fonda finansētajā pasākumā "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" un pretendēt uz Altum finansiālo atbalstu (grantu).

Arī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sniedz iespēju saņemt konsultācijas visiem interesentiem, kas plāno vai jau veic sociālo uzņēmējdarbību:

 • Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība;
 • Sociālā uzņēmējdarbība;
 • Biznesa idejas radīšana;
 • Atbalsts sadarbības partneru meklēšanā;
 • Atbalsts telpu meklēšanā;
 • Darbinieku apmācību iespējas;
 • Mājaslapu izstrādes iespējas;
 • E-komercijas risinājumi sociālajos medijos;
 • Vizuālās reklāmas veidošans iespējas;
 • Uzņēmuma vizuālā identitāte;
 • Viedierīču un viedpalīgu izmantošana;
 • 3d drukas iespējas;
 • Dronu izmantošana.

Aktuālie notikumi sociālās uzņēmējdarbības jomā

Aicina uz reģionālo diskusiju par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu ZEMGALĒ

Ar mērķi turpināt sociāli atbildīga publiskā iepirkuma iedzīvināšanu, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija aicina uz Zemgales reģionam veltītu pasākumu “Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums. Kā un kāpēc?” tiešsaistē, 10. novembrī plkst. 10.00 – 12.00. Pasākuma laikā būs iespēja gan uzzināt aktualitātes par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu kopā ar Iepirkumu uzraudzības biroju, gan arī praktiskus padomus un pasaules pieredzi to veikšanā.

 

Publiskās iestādes var veikt publiskos iepirkumus sociāli atbildīgā veidā – pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskā iepirkuma procedūras, lai radītu darbvietas, pienācīgus darba apstākļus, sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību, kā arī veicinātu labākus darba nosacījumus cilvēkiem ar invaliditāti un nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.

 

Kāda ir sociāli atbildīga publiskā iepirkuma* būtība un ieguvumi valsts un pašvaldību iestādēm? Kā praktiski ieviest sociāli atbildīgu publisko iepirkumu? Kādi praktiskie un juridiskie aspekti jāņem vērā? Kāda ir ārzemju pieredze šādu iepirkumu veikšanā?

Pasākuma laikā dalībnieki varēs uzdot sev interesējošos jautājumus gan Iepirkumu uzraudzības biroja, gan arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pārstāvjiem.

 

Pasākums norisinās sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

 

REĢISTRĒJIES PASĀKUMAM ŠEIT


*Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums ir apzināta, sistemātiska un stratēģiska tādu apsvērumu integrēšana ar iepirkumu saistītās darbībās, kas rada pozitīvu ietekmi uz sabiedrībai būtisku problēmu risināšanu. Sociālās atbildības kritēriji var tikt integrēti visās ar preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu saistītās darbībās, sākot no vajadzību noskaidrošanas, atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma procesa līdz pat sasniegto rezultātu uzraudzībai.

 

Resursi sociālās uzņēmējdarbības jomā


Seminārs "Sociālās uzņēmējdarbības kompass"

 

Palielināt: SU_Jelgava_26.10.2021

 


Ieteikumi darba devējiem un darba kolektīviem, kas jāņem vērā, pieņemot darbā cilvēkus ar invaliditāti

Labklājības ministrijas kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” ietvaros, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un iekļaušanu darba tirgū, tika izveidoti ieteikumi darba devējiem un darba kolektīviem, kas jāņem vērā, pieņemot darbā cilvēkus ar invaliditāti. Sociālie uzņēmēji un citi darba devēji dalās ar savu pieredzi, lai aktualizētu jautājumu par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū, gan iedrošinot šos cilvēkus kā darba ņēmējus, gan rosinot darba devējus pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti.

Vairāk informācija: Ieteikumi darba devējiem - SUA


Prezentācija no semināra "Sociālā uzņēmējdarbība - ar ko sākt?"

 

 

Sociālā uzņēmējdarbība - ar ko sākt?" by Gundega

 


Informācija par VSAOI kompensācijām sociālajiem uzņēmumiem

Skatīt ŠEIT


Rokasgrāmata "Sociālā uzņēmējdarbība: kā radīt pozitīvas pārmaiņas?"
Izdevējs: Labklājības Ministrija 
Iepazīsties un lejupielādē informatīvo materiālu šeit: https://sua.lv/su2020/


Katalogs“Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā”
Izdevējs: Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā
Elektroniskā versijā katalogs pieejams šeit: https://sua.lv/katalogs-2019/


Rokasgrāmata topošajiem sociālajiem uzņēmējiem “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam” 
Rokasgrāmata izdota LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros
Elektroniskā versijā rokasgrāmata pieejama šeit: https://sua.lv/izdota-rokasgramata-no-idejas-lidz-socialajam-uznemejam/


30 videolekcijas par sociālo uzņēmējdarbību
Lekcijas sagatavotas LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros
Videolekcijas pieejamas šeit: (2) Partnerība Daugavkrasts - YouTube

1.lekcija Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

(2) 1.lekcija Kas ir sociālā uzņēmējdarbība? - YouTube

2.lekcija Ar ko sociālais uzņēmums atšķiras no NVO, ikviena cita uzņēmuma un valsts pārvaldes?

(2) 2.lekcija Ar ko sociālais uzņēmums atšķiras no NVO, ikviena cita uzņēmuma un valsts pārvaldes? - YouTube

3.lekcija Kāds ir sociālās uzņēmējdarbības juridiskais ietvars Latvijā?

(2) 3.lekcija Kāds ir sociālās uzņēmējdarbības juridiskais ietvars Latvijā? - YouTube

4.lekcija Ko nosaka sociālā uzņēmuma likums – ieguvumi un ierobežojumi?

(2) 4.lekcija Ko nosaka sociālā uzņēmuma likums – ieguvumi un ierobežojumi? - YouTube

5.lekcija Kādas ir papildu iespējas sociālajiem uzņēmumiem?

(2) 5.lekcija Kādas ir papildu iespējas sociālajiem uzņēmumiem? - YouTube

6.lekcija Vai nevalstiskā organizācija var pārtapt par sociālo uzņēmumu?

(2) 6.lekcija Vai nevalstiskā organizācija var pārtapt par sociālo uzņēmumu? - YouTube

7.lekcija Sociālā uzņēmuma radīšana: soli pa solim

(2) 7.lekcija Sociālā uzņēmuma radīšana: soli pa solim - YouTube

8.lekcija Kādiem kritērijiem jāatbilst, lai kļūtu par sociālo uzņēmumu, un kā tos praktiski izpildīt

(2) 8.lekcija Kādiem kritērijiem jāatbilst, lai kļūtu par sociālo uzņēmumu, un kā tos praktiski izpildīt - YouTube

9.lekcija Kādi var būt sociālā uzņēmuma sociālie mērķi?

(2) 9.lekcija Kādi var būt sociālā uzņēmuma sociālie mērķi? - YouTube

10.lekcija Kas ir sociālā ietekme, un kāpēc to mērīt?

(2) 10.lekcija Kas ir sociālā ietekme, un kāpēc to mērīt? - YouTube

11.lekcija Kā mērīt sociālo ietekmi?

(2) 11.lekcija Kā mērīt sociālo ietekmi? - YouTube

12.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: kas ir kanva un kā tā palīdz?

(2) 12.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: kas ir kanva un kā tā palīdz? - YouTube

13.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: aktivitātes un darbības formāts

(2) 13.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: aktivitātes un darbības formāts - YouTube

14.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: resursi

(2) 14.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: resursi - YouTube

15.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: klienti

(2) 15.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: klienti - YouTube

16.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: ienākumi, izdevumi, peļņa

(2) 16.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: ienākumi, izdevumi, peļņa - YouTube

17.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: partneri

(2) 17.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: partneri - YouTube

18.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: kanāli klientu sasniegšanai

(2) 18.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: kanāli klientu sasniegšanai - YouTube

19.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: vērtības piedāvājums

(2) 19.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: vērtības piedāvājums - YouTube

20.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: piemērs

(2) 20.lekcija Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: piemērs - YouTube

21.lekcija Atbalsta instrumenti sociālajiem uzņēmumiem

(2) 21.lekcija Atbalsta instrumenti sociālajiem uzņēmumiem - YouTube

22.lekcija ALTUM grants sociālajai uzņēmējdarbībai

(2) 22.lekcija ALTUM grants sociālajai uzņēmējdarbībai - YouTube

23.lekcija Ko sociālie uzņēmumi un pašvaldības var sniegt viens otram?

(2) 23.lekcija Ko sociālie uzņēmumi un pašvaldības var sniegt viens otram? - YouTube

24.lekcija Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām

(2) 24.lekcija Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām - YouTube

25.lekcija Sociālie uzņēmumi lauku teritorijās

(2) 25.lekcija Sociālie uzņēmumi lauku teritorijās - YouTube

 


Sociālā uzņēmuma “Barboleta” pieredzes stāsts:

(2) Sociālā uzņēmuma “Barboleta” pieredzes stāsts - YouTube

 


Par notikušajiem atbalsta pasākumiem sociālajai uzņēmējdarbībai

Minisocitons – sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

Impulss sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

Ieraugi savādāk – aicina iepazīt sociālās uzņēmējdarbības būtību

Sociālā uzņēmējdarbība - ar ko sākt?

Individuālās konsultācijas par sociālo uzņēmējdarbību