Sociālā uzņēmējdarbība – ar ko sākt?

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) 11. martā sadarbībā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju organizēja tiešsaistes semināru “Sociālā uzņēmējdarbība – ar ko sākt?”. Semināru vadīja ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas  vadītāja Līga Miķelsone.

Sociālā uzņēmējdarbība un uzņēmējdarbība – kopīgais un atšķirīgais

Semināra ievaddaļā tika skaidrots, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, ar ko tā atšķiras no parasta SIA vai biedrības, kādas ir priekšrocības sociālajam uzņēmumam un finansiālā atbalsta iespējas, kas noteiktas likumdošanā. “Sociālās uzņēmējdarbības būtība ir ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt sociālas problēmas, nevis gūt finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem. Darbības pamatā ir fokusēšanās uz problēmām, kuras ar sociālās uzņēmējdarbības palīdzību iespējams risināt ātrāk, lētāk un efektīvāk, tādējādi radot pozitīvu efektu ilgtermiņā, ” stāsta Līga Miķelsone.

Situācija Latvijā un sociālās uzņēmējdarbības attīstība

2018. gada 1. aprīlis ir būtisks sociālās uzņēmējdarbības attīstībā, jo stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums. No šī brīža Latvijā ir reģistrēti 164 sociālie uzņēmumi, no kuriem 149 darbojas aktīvi, bet granta atbalstu saņēmuši 66 sociālie uzņēmumi. Skatoties uz situāciju Latvijā kopumā, izplatītākās sociālās uzņēmējdarbības jomas ir saistītas ar darba integrāciju, izglītību, sportu, veselību, medicīnu, kā arī iekļaujošas pilsoniskās sabiedrības veidošanu, kultūras daudzveidību, atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Jāņem vērā, ka vienīgā darbības forma sociālajam uzņēmumam ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību un šis uzņēmums var būt gan pakalpojumu sniedzējs, gan ražotājs, un tas var darboties jebkurā jomā. Domājot par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu, jāsaredz divi aspekti - uzņēmuma sociālais mērķis un saimnieciskā darbība. Lai to labāk izprastu, tika analizēti dažādi piemēri par sociālā mērķa izvēli dažādiem uzņēmumiem. Lai gan pamatā lietvedība un grāmatvedība ir tāda pati kā parastam uzņēmumam, tomēr sociālajam uzņēmumam papildus visā darbības laikā jādomā, kā sasniegt izvirzīto sociālo mērķi, kā nepalikt atkarīgam no viena finansiālā avota, un virzīt darbību, lai uzlabotu konkrētās mērķauditorijas dzīves vai darba apstākļus un paaugstinātu to līmeni. Tādēļ, runājot par konkrētā sociālā uzņēmuma ietekmi, ir jādomā, kā tiks pierādīti konkrētā mērķa sasniegšanas rezultāti, gan apkopojot objektīvos faktus par uzlabojumiem, gan piesaistot ekspertu un nozares līderu vērtējumu, gan ar atgriezenisko saiti no klientu un mērķu grupām ar aptauju, interviju palīdzību.

Sociālā uzņēmuma dibināšana un pastāvēšana

Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar konkrētiem soļiem un nosacījumiem, kas jāņem vērā, lai kļūtu par sociālo uzņēmumu, atbilstošu likumdošanas prasībām. Tika uzsvērts, kam jāpievērš uzmanība, pirms tiek iesniegti dokumenti LR Uzņēmumu reģistrā, kādi dokumenti jāsagatavo, dibinot sociālo uzņēmumu, kādas ir prasības, lai iesniegtu dokumentus Labklājības ministrijā sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanai un kāds ir ceļš, līdz uzņēmums iekļūst Sociālo uzņēmumu datu bāzē, ko uztur Labklājības ministrija.

Lai motivētu domāt un darboties sociālā uzņēmuma dibināšanas virzienā, tika izskatīti  konkrēti labās prakses piemēri, kā arī sniegta informācija par dažādiem atbalsta pasākumiem, kuri bez dalības maksas pieejami uzņēmējiem.

Interesentus, kuriem ir biznesa ideja un kuri domā par sociālā uzņēmuma dibināšanu un vēlas noskaidrot jautājumus, aicinām pieteikties individuālajām konsultācijām par sociālo uzņēmējdarbību, ko sniegs Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa.  Konsultācijas notiks 15. aprīlī 10:00-14:00. Pieteikšanās šeit: https://ej.uz/soc_konsultacijas.

Atgriezties