Individuālās konsultācijas par sociālo uzņēmējdarbību

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) 15. aprīlī sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju tiešsaistē organizēja individuālas konsultācijas par sociālo uzņēmējdarbību.

Sociālās uzņēmējdarbības būtība ir ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt sociālas problēmas, nevis uzņēmuma īpašniekiem gūt finansiālu labumu. Tās darbības pamatā ir fokusēšanās uz problēmām, kuras ar sociālās uzņēmējdarbības palīdzību iespējams risināt ātrāk, lētāk un efektīvāk, tādējādi radot pozitīvu efektu ilgtermiņā.

Interese par iespēju izmantot individuālās konsultācijas par sociālo uzņēmējdarbību izrādīja gan pakalpojumu sniedzēji, gan dažādu nozaru ražošanas jomas pārstāvji.

ZRKAC pateicība Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktorei Regitai Zeiļai, kura sniedza individuālās konsultācijas un atbildēja uz jautājumiem, kas saistīti ar sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu, un izstāstīja, kādi ir konkrēti soļi, lai attīstītu savu ideju. Tāpat konsultāciju dalībnieki vēlējās noskaidrot, ar kādiem potenciāliem izaicinājumiem iespējams sastapties, kā tos laicīgi atpazīt un atbilstoši reaģēt, kādi varētu būt piemērotākie risinājumi.

Lepojamies, ka kopš marta Jelgavā ir vēl viens sociālais uzņēmums – SIA “BenefitPro”. Vairāk par sociālo uzņēmējdarbību, papildus informāciju un materiālus varat meklēt šeit vai Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājas lapā.

Atgriezties