E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem

2018. gada 12. martā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika par tradīciju kļuvusī E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem, kas pulcēja vairāk kā 200 dalībniekus no Jelgavas pilsētas, Ozolnieku, Aizkraukles, Skrīveru, Bauskas, Dobeles, Auces, Tērvetes un Jelgavas novadiem.

Ievadlekcijā Jelgavas Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja un pilsētas angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Agita Ozoliņa stāstīja par digitālo kompetenci un to, ko nozīmē būt lietpratīgam 21. gadsimta skolotājam un skolēnam. Izpratne par tehnoloģiju jēgpilnu lietošanu mācību procesā, skolotāja lomu skolēnu digitālās pratības veicināšanā ir svarīgs priekšnoteikums, lai mūsdienu sabiedrībā būtu digitāli kompetenti iedzīvotāji, kas lieto tehnoloģijas pārliecinātā, drošā un daudzveidīgā veidā (A. Ozoliņas prezentācija).

Šogad katram dalībniekam bija iespēja izvēlēties trīs no 14 radošajām darbnīcām, kā arī visa pasākuma laikā apmeklēt uzņēmumu “Sain-Tech”, ´Tomega” un “Certes” stendus.

Radošo darbnīcu tematika un vadītāji:

 • Wizer – tiešsaistes serviss pedagogiem (Frīdis Sarcevičs, Auces vidusskola);
 • Veidosim filmas ar Windows Story Remix (Reinis Rukmanis, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs);
 • Google servisi izglītības procesā. Google Classroom - palīgs skolotājam un iespēja skolēniem (Agita Ozoliņa, Jelgavas Valsts ģimnāzija, prezentācija);
 • 2D un 3D modelēšana – skolēnu matemātiskās un telpiskās domāšanas prasmju attīstīšanai (Arnita Vaitkus, Ventspils bibliotēkas Reģionālais mācību centrs, Ventspils Digitālais centrs);
 • Infografiku veidošana ar Pictochart.com (Arnita Vaitkus, Ventspils bibliotēkas Reģionālais mācību centrs, Ventspils Digitālais centrs);
 • Individualizētā mācīšanās ar Google forms darba lapām (Mārtiņš Rozenbergs, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija);
 • Interaktīvu spēļu veidošana ar Flippity (Liene Krieviņa, Jelgavas Valsts ģimnāzija);
 • Mācies mākonī! Tiešsaistes mācību materiāli fizikā un matemātikā (Sabīne Trēde, Gints Romanovskis, Dainis Builis, Zvaigzne ABC);
 • Mācies mākonī! Kā izmantot tiešsaistes mācību materiālu “Raibā pasaule. Latviešu valoda. 1. klase”? (Sabīne Trēde, Gints Romanovskis, Dainis Builis, Zvaigzne ABC);
 • Tiešsaistes programmas starppriekšmetu saiknes veidošanai dažādos mācību priekšmetos (Baiba Pagraba, Inese Viļumsone, Liepājas Raiņa 6.vidusskola);
 • Metodes un piemēri starptautiskos starpskolu projektos (Liene Millere, eTwinning);
 • Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos (Juris Joksts, Jānis Brakšs, Priekuļu tehnikums, prezentācija);
 • Kā var veicināt skolēnu interesi par lasīšanu? (Inta Brantevica, Baiba Dinka, Jelgavas 4. vidusskola);
 • Robotikas meistarklase (Uzņēmuma “Tomega” pārstāvji).

Kopumā ņemot, darbnīcu fokuss bija vērsts uz jēgpilnu IT rīku izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā, skolotāju digitālās pratības ietekmi uz skolēnu zinātkāri mācīties un jaunākajiem IT rīkiem izglītībā. Pedagogiem bija iespēja uzzināt daudz jauna, pilnveidot savas zināšanas un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā.

Uzņēmuma “Saint-Tech” stendā varēja iepazīties ar pēdējam tendencēm dabas zinību kabinetu aprīkošanā ar laboratorijas mēbelēm un ierīcēm. Tika demonstrētas ierīces ķīmijas, fizikas un bioloģijas laboratorijas darbiem, kā arī bija iespēja pieteikties uz 1-2 nedēļu ierīču demo komplekta lietošanu.

“Tomega” stendā varēja uzzināt par VEX robotikas jaunumiem, interaktīvo galda spēli ar ievadu robotikā, kompaktajiem un daudzpusīgajiem laboratoriju diskiem, kas noder dažādās eksaktajās zinātnēs, kā arī 3D pildspalvu jaunumiem un apskatīt 3D pilnkrāsu printeri.

Izmēģināt ergonomisku, interesantu un dažādām mācību iestādēm atbilstošu mēbeļu ekspozīciju bija iespēja uzņēmuma “Certes” stendā. Ekspozīcijas laikā apmeklētāji varēja ne tikai iepazīties ar plašo mēbeļu piedāvājumu, bet uzzināt arī par mācību iestādēm aktuāliem risinājumiem jaunumiem: digitālo zvanu, interaktīvajiem kubiem, interaktīvajām tehnoloģijām u.c.

ZRKAC pateicas Liepājas 6. vidusskolai, Priekuļu tehnikumam, Jelgavas 4. vidusskolai, Jelgavas Valsts ģimnāzijai, Jelgavs Spīdolas ģimnāzijai par tehnisko atbalstu un nodrošinājumu pasākuma laikā.

Lielu paldies sakām arī sadarbības partneriem un atbalstītājiem: Jelgavas pilsētas domei, apgādam „Zvaigzne ABC” un „Zvaigzne ABC” interaktīvo mācību izstrādes grupai, SIA „Certes”, SIA “Tomega”, SIA “Saint-Tech”, Eiropas skolu sadarbības tīklam eTwinning.

Galerija

E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem 2018
Atgriezties