Vadības kompetence

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Iestādes kultūras veidošana – organizācijas vērtības un tēls sabiedrībā

8 Pieteikties

Krīzes situāciju vadība organizācijā – no apdraudējuma uz jaunām iespējām

4 Pieteikties

Emocionālā inteliģence vadītāja darbā

4 Pieteikties

Līderība attālinātā darba un CoV-19 izraisīto pārmaiņu laikā

8 Pieteikties

Atgriezeniskā saite kā darba rezultātu un kvalitātes vadības instruments, īpašais fons attālinātā darba apstākļos

8 Pieteikties

Argumentācija un kritiskā domāšana vadītāja ikdienas darbā

8 Pieteikties

Vadītāja pašvadība jeb vadītāja paša resursu stiprināšana

4 Pieteikties

Stresa noturības palielināšanas treniņš

4 Pieteikties

Publiskā runa

8 Pieteikties

Mobings darba vietā – tā izpausmes un novēršana

4 Pieteikties

Kāpēc pārmaiņas nāk tik grūti

4 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties