Vadības kompetence

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Iestādes kultūras veidošana – organizācijas vērtības un tēls sabiedrībā

8 Pieteikties

Krīzes situāciju vadība organizācijā – no apdraudējuma uz jaunām iespējām

4 Pieteikties

Atgriezeniskā saite kā darba rezultātu un kvalitātes vadības instruments, īpašais fons attālinātā darba apstākļos

8 Pieteikties

Argumentācija un kritiskā domāšana vadītāja ikdienas darbā

8 Pieteikties

Vadītāja pašvadība jeb vadītāja paša resursu stiprināšana

4 Pieteikties

Stresa noturības palielināšanas treniņš

4 Pieteikties

Publiskā runa un lietišķās komunikācijas treniņš

8 Pieteikties

Mobings darba vietā – tā izpausmes un novēršana

4 Pieteikties

Vadības menedžmenta pamati

24 Pieteikties

Vadītāja autoritātes nostiprināšanas paņēmieni

9 Pieteikties

Vadības psiholoģijas praktiskie aspekti. Kļūdas un iespējas

24 Pieteikties

Komandas darba vadīšanas ABC

80 Pieteikties
‹ Atgriezties