Valsts, pašvaldību darbinieku profesionālā kompetence

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu programmas

Organizācijas efektivitātes, kultūras un personāla kapacitātes stiprināšana

Personalizētas mācības valsts, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju un darbinieku profesionālo kompetenču pilnveidei

Mūsdienu globālie procesi ievieš straujas pārmaiņas visos sabiedrības pārvaldes līmeņos un būtiski ietekmē tās attīstību, tāpēc nepārtraukta publiskā sektora  vadītāju un darbinieku profesionālo kompetenču pilnveide kļūst neatņemama ikdienas sastāvdaļa. 

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs piedāvā šobrīd aktuālas apmācību tēmas publiskā sektora augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem un darbiniekiem.

Izvēloties apmācību tematiku, piedāvājam veidot personalizētus mācību kursus, kur katra kursa saturs ir pielāgots konkrētas iestādes darba specifikai un darbinieku individuālajām mācību vajadzībā.

Ikvienas programmas īstenošana notiek ciešā sadarbībā ar pasūtītāju: 

1. Pirms mācību uzsākšanas piedāvājam veikt darbinieku aptauju par viņu izglītības vajadzībām un savas profesionālās kompetences pilnveides vēlmēm. 

2. Mācības tiek īstenotas, iepriekš saskaņojot un pēc nepieciešamības pielāgojot mācību saturu un norises formu (klātiene, attālināti, hibrīdnodarbības), atbilstoši katras grupas mācību iespējām un vēlamajiem saturiskajiem tēmu akcentiem.

3. Individuāli sadarbojoties ar mācību pasūtītāju, varam izstrādāt jaunas apmācību programmas ar  jaunu programmu saturu un garumu. 

4. Mācību noslēgumā katrs izglītības procesa dalībnieks izvērtē savu zināšanu un prasmju progresu un var apzināti plānot savu tālāko profesionālo kompetenču pilnveides ceļu.

Angļu valodas kompetence
Digitālā kompetence
Vadības kompetence
Personāla attīstības kompetence
Kursu grafiks

Komplektējam kursu grupas pēc Jūsu pieprasījuma!

‹ Atgriezties