Pašapziņas stiprināšana un kritiskās domāšanas attīstīšana pusaudžu vecumā – atkarību profilakses pamats

Bezmaksas semināru programma vecākiem par bērnu un pusaudžu veselību – “Gudro vecāku skola”.
Seminārs: "Pašapziņas stiprināšana un kritiskās domāšanas attīstīšana pusaudžu vecumā – atkarību profilakses pamats".
Lektors: Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs, Nils Konstantinovs.
Semināru cikli tiek īstenoti projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties