Mūsdienu atkarību sociālais, emocionālais un psiholoģiskais ietvars

Bezmaksas semināru programma vecākiem par bērnu un pusaudžu veselību – “Gudro vecāku skola”.
Seminārs: "Mūsdienu atkarību sociālais, emocionālais un psiholoģiskais ietvars".
Lektore: ārste – narkoloģe, Lilita Caune.
Semināru cikli tiek īstenoti projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties