Gaisa auto

Gaisa auto izveidei nepieciešamie materiāli: piepūšamais balons, stingra kartona plāksne, 4 papīra dzērienu glāzes, divi dzērienu salmiņi, divi cepšanai paredzēti koka irbulīši, līmlenta.

Modeļa veidošana:
1) 1 dzērienu salmiņu pārgriezt uz pusēm.
2) Koka irbulīšus saīsināt, lai tie būtu par 2 centimetriem garāki nekā pārgrieztā salmiņa puses.
3) Papīra dzērienu glāzēm nogriezt apakšas, lai iegūtu 4 papīra diskus (riepas). Disku centros izveidot nelielus caurumus, kuros var ievietot koka irbulīšus.
4) Balona atveri ar līmlenti stingri pielīmēt pie nesagrieztā dzērienu salmiņa.
5) Sagrieztos salmiņus pielīmēt pie kartona plāksnes paralēli vienu otram.
6) Salmiņu ar balonu pielīmēt kartona plāksnes otrā pusē perpendikulāri jau pielīmētajiem salmiņiem. Balona šaurajai daļai jāatrodas virs kartona plāksnes, lai piepūsts tas nepieskartos virsmai, uz kuras novietots gatavais auto.
7) Koka irbulīšiem vienā galā uzlikt pa vienai riepai un nostiprināt tās ar līmlentu.
8) Otrus irbulīšus izvērt cauri īsajiem, pie kartona plāksnes pielīmētajiem salmiņiem.
9) Piestiprināt atlikušās 2 riepas koka irbulīšu brīvajos galos.
10) Caur garo salmiņu piepūst balonu, novietot auto uz līdzenas virsmas un atlaist. Gaiss, kas izplūst no balona, liek auto braukt.

STEM junioriem ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mērķprogramma 1.- 4. klašu skolēniem.

Kompleksās nodarbībās radošā un izglītojošā vidē bērni pēta problēmas, meklē risinājumus, izstrādā, programmē, veic aprēķinus un eksperimentus, secina un prezentē iegūtos rezultātus.

Atgriezties