Attiecības ģimenē – izaicinājumi pandēmijas laikā

Semināru cikla “Ģimene kā emocionālās stabilitātes resurss pandēmijas laikā” nodarbība.
Lektore: kognitīvi biheiviorālā terapeite, Inese Lapsiņa
Semināru cikls notiek projekta „Veselības veicināšana Jelgavā” (Nr.9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties