Ģimenes ikdienas organizācija attālinātā darba un attālināto mācību laikā, palīdzība bērnam

Semināru cikla “Ģimene kā emocionālās stabilitātes resurss pandēmijas laikā” nodarbība.
Lektors: psihoterapeits Nils Konstantinovs.
Semināru cikls notiek projekta „Veselības veicināšana Jelgavā” (Nr.9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties