Lekcija "Jelgavas Lāčplēšu stāsts"

2020. gada 11. novembrī, plkst. 16:00

Lektors: Dr. hist Gints Putiķis

Atgriezties