Dabaszinību eksperimenti (IV) Augi. Augu augšanai nepieciešamie apstākļi.

Atgriezties