Kā attīstīt bērnā emocionālo inteliģenci. Dzīves vērtību scenāriju izvēle.

Semināru cikla “Gudro vecāku skola” nodarbība.
Lektore: Aina Poiša, ģimenes psihoterapeite .
Semināru cikls notiek projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties