Paņēmieni bērna atbalstīšanai, vadīšanai un strukturēšanai

Semināru cikla “Gudro vecāku skola” nodarbība.
Lektore: Inese Lapsiņa, kognitīvi biheiviorālā terapeite, programmas STOP 4-7 trenere.
Semināru cikls notiek projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties