Kā cilvēka smadzenes attīstās bērna vecumā

Semināru cikla “Gudro vecāku skola” nodarbība.
Lektors: Ņikita Bezborodovs, bērnu psihiatrs
Semināru cikls notiek projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties