Pašapkalpošanās prasmes – podiņmācība un patstāvīgas ēšanas ieraduma veidošana

Semināru cikla “Gudro vecāku skola” 10. nodarbība.
Lektore: Klaudija Hēla, fizioterapeite, bērnu attīstības speciāliste.
Semināru cikls notiek projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties