Kā sagatavot bērnu pārmaiņām viņa dzīvē?

Semināru cikla “Gudro vecāku skola” 9. nodarbība.
Lektore: Gunita Kleinberga, Mag. Psych., Marte Meo terapeite, kognitīvi biheiviorālā terapeite.
Semināru cikls notiek projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties