Latviešu valodas apguve pieaugušajiem Jelgavā

Projekts Latviešu valodas apguve pieaugušajiem Jelgavā” (Nr. 2012.LV/LV/4-5)

Projekta iesniedzējs: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.

Projekta mērķis: Paaugstināt latviešu valodas prasmi Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda.

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2012. - 30.06.2013.

Projektu finansē: Sabiedrības integrācijas fonds

Mērķa grupa: Pieaugušie Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāji, tai skaitā prioritāri jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, izņemot bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni

Vispārīgā informācija par projektu:

Projekta ietvaros Jelgavas un Zemgales reģiona iedzīvotājiem, kuri nav bezdarbnieki, darba meklētāji vai skolēni un kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda, tiks nodrošināta iespēja apgūt vai pilnveidot latviešu valodu pamata un vidējā līmenī.

Pirms mācību uzsākšanas katrs pretendents tiks aicināts uz sava valodas līmeņa diagnostiku, lai katram būtu iespēja iekļauties sev vispiemērotākajā valodas līmeņa apguves grupā, mācībās tiktu ievērots pakāpenības princips un sasniegtais rezultāts būtu visoptimālākais.

Tiks organizētas 8 mācību grupas mācībām A1, A2, B1, B2 valodas prasmes līmeņos. Kursu apjoms - 80 mācību stundas.

Kursu noslēgumā 80 studentiem tiks nodrošināta iespēja kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC) vai naturalizācijas eksāmenu

Projekta aktivitātes:

Projekts „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem Jelgavā” veiksmīgi turpinās

Atgriezties