Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”

Latvijas valsts budžeta finansētā programma

„Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”

 

Projekta identifikācijas numurs: 2022.LV/LVUKR/1

Projektu finansē:

Sabiedrības integrācijas fonds Latvijas valsts budžeta finansētās programmas

„Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” ietvaros.

Projekta iesniedzējs:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”.

Projekta vispārīgais mērķis:

Nodrošināt bezmaksas latviešu valodas mācības 120 stundu apjomā A1 līmenī 90 Ukrainas civiliedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem visos Latvijas reģionos.

Projekta mērķa grupa:

Jelgavas pilsētas un novada pilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji un viņu ģimenes locekļi.

Projekta īstenošanas periods: 23.05.2022.  –  31.12.2022.

Projekta mācību aktivitātes:

Mācības notiek 6 grupās, iesaistot 90 kursu dalībniekus.

Projektā plānotais rezultāts:

Mācību dalībnieki ir apguvuši latviešu valodu A1 valodas prasmes līmenī, kas ļauj sazināties vienkāršās ikdienas situācijas un sniegt informāciju par sevi. Kursu noslēgumā iespēja kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC).

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par informācijas saturu atbild JVPPII “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”.

 

 

 

Atgriezties