Eiropas Savienības Erasmus + KA2 projekts “Digitāli klimatam”

Eiropas Savienības Erasmus + KA2 projekts “Digitāli klimatam”

Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-SCH-000029630

Projekta īstenošanas laiks: 2022. gada 1. janvāris - 2023. gada 30. jūnijs

Projekta partneri: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (Latvija), Šauļu Ragaines proģimnāzija (Lietuva), Rijekas Tehniskās kultūras centrs (Horvātija).

Projekta mērķis ir izstrādāt un popularizēt digitālu mācību līdzekli sākumskolas skolēniem par klimatu un tā pārmaiņām. Mācību līdzeklis būs atbalsts skolotājiem, izglītojot sākumskolas skolēnus par klimata pārmaiņu bīstamo ietekmi uz Zemi, veidojot saudzīgu attieksmi pret dabu, liekot apzināties savas ikdienas rīcības sekas, rosinot dzīvot videi draudzīgāk. Projekta rezultāti nodrošinās skolotāju un skolēnu piekļuvi kvalitatīviem un ērti izmantojamiem digitāliem mācību resursiem par vides ilgtspējību, kā arī sniegs atbalstu pedagogiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai klātienes un attālinātās mācībās.

Projekta rezultāti:

1) Mācību programma "Klimats un tā pārmaiņas";

2) Vadlīnijas pedagogiem;

3) Digitālais mācību līdzeklis "Klimats un tā pārmaiņas";

4) Digitālā mācību līdzekļa aprobācija (katrā dalībvalstī aprobācijā piedalīsies 50 skolēni);

5) Rezultātu popularizēšanas semināri skolotājiem Latvijā, Lietuvā, Horvātijā.

Materiāli tiks izvietoti brīvpieejas platformā latviešu, lietuviešu, horvātu un angļu valodās.

Saite uz digitālo mācību līdzekli (atvērt ar interneta pārlūku Google Chrome, vai MS Edge): www.digi4clima.org

Projekta organizācijas būs pilnveidojušas pieredzi starptautiskā sadarbībā, paaugstinājušas kapacitāti inovatīvu rezultātu radīšanā un ieviešanā, kā arī sniegušas ieguldījumu aktuālu jautājumu risināšanā - vides ilgtspējība un digitālā transfomācija.

Projekta kopīgās izmaksas ir 245 720,00 EUR, kas tiek segtas no projektam piešķirtā Eiropas Savienības programmas Erasmus + finansējuma.

Projekta vadītāja: Sanita Šabanska, sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv

Projekta koordinators: Zintis Buls, zintis.buls@zrkac.jelgava.lv

 

Projekta aktivitātes:

Erasmus+ projekta "Digitāli klimatam" starptautiskās apmācības Jelgavā

Otrā mācību sesija projektā "Digi4clima" Rijekā, Horvātijā

Projekta "Digitāli klimatam" partneri tiekas Lietuvā

Izstrādāts jauns digitāls mācību līdzeklis par klimatu un tā pārmaiņām

Atgriezties