Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide kvalitatīva izglītības piedāvājuma veidošanai

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības “Erasmus +” programmas 1. pamatdarbības – pieaugušo izglītības sektorā.

Projekta mērķis: Pilnveidot pieaugušo izglītotāju kompetences pieaugušo izglītības piedāvājuma kvalitatīvai nodrošināšanai.

Projekta partneri:

  1. Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità, Itālija
  2. Vilnius Jerusalem Labour Market Training Center, Lietuva
  3. Centro De Educacion De Adultos De Navalmoral, Spānija

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 1. jūnijs – 2020. gada 31. maijs

Plānotās projekta aktivitātes:

  1. Dalība profesionālās pilnveides kursos “Innovative Teaching Methods and Strategies for Teachers” Boloņā, Itālijā.
  2. Darba vērošanas aktivitāte Viļņas pieaugušo izglītības centrā "Vilnius Adult Education Centre" Lietuvā.
  3. Darba vērošanas aktivitāte pieaugušo izglītības centrā Spānijā “Centro Público de Educación de Personas Adultas”.

Projekta rezultāti:

  1. Projekta rezultātā tiks pilnveidota ZRKAC speciālistu profesionālā kompetence, lai ieviestu jauninājumus iestādes darbībā;
  2. Veicināta ZRKAC pozitīva atpazīstamība gan vietējā, gan starptautiskā mērogā;
  3. Nodibināti kontakti turpmākai sadarbība ar pieaugušo izglītības iestādēm citās Eiropas  valstīs.

Projekta koordinators: Skaidrīte Bukbārde, tālr. 63012157
e-pasts: skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv

Projekta aktivitātes:

Erasmus+ pieaugušo izglītības personāla mācību mobilitātes braucienā

Darba vērošanas aktivitāte Viļņas pieaugušo izglītības centrā

Virtuālā darba vērošana Spānijas pieaugušo izglītības centrā

Atgriezties