Projekts „Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā”

Projekts „Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā” (Nr. 2017.LV/LV/8/2).

Projektu finansē:

Sabiedrības integrācijas fonds: Latvijas valsts budžeta finansētā programma ,,Latviešu valodas apguve”.

Projekta iesniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”.

Projekta vispārīgais mērķis:

Latviešu valodas prasmes apguve vai pilnveide Jelgavas un Zemgales reģiona pieaugušajiem iedzīvotājiem – mazākumtautībām, nepilsoņiem un pilsoņiem, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta tiešais mērķis:

Nodrošināt iespēju sākt apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmi 120 Jelgavas un Zemgales reģiona pieaugušajiem iedzīvotājiem – mazākumtautībām, nepilsoņiem un pilsoņiem, atbilstoši katra iepriekšējam valodas prasmes līmenim vismaz par 1 valodas prasmes pakāpi (no A1 līdz C1) profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.

Projekta mērķa grupa:

Pieaugušie Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona mazākumtautību iedzīvotāji, nepilsoņi un pilsoņi, tai skaitā prioritāri jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, izņemot bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni.

Projekta īstenošanas periods: 14.03.2017.  –  30.06.2018.:

1. gads - 14.03.2017. - 31.08.2017.

2. gads - 02.01.2018. - 30.06.2018.

Projekta mācību aktivitātes:

2017. gadā  mācības notiek 4 grupās, iesaistot 60 kursu dalībniekus.

2018. gadā mācību turpinājums, komplektējot 4 grupas un iesaistot 60 kursu dalībniekus. Reģistrēšanās 2018. gada mācībām notiks 2017. gada decembrī. Apgūstamie latviešu valodas prasmes līmeņi - no A1 līdz C1.

Projektā plānotais rezultāts:

Divu mācību gadu periodā bezmaksas kursos latviešu valodas prasmi pilnveidojuši 120  interesenti, mācību rezultātā paaugstinot savu latviešu valodas prasmi vismaz par 1 pakāpi (A1→A2→B1→B2→C1).

Kursu noslēgumā visi 120 kursu dalībnieki kārto valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC).

 

Informācija  „Projekts “Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā”” ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Par Informācijas  „Projekts “Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā”” saturu atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs.

Projekta aktivitātes:

Latviešu valodas bezmaksas kursi!

Noslēgušās mācības projektā "Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā"

Atgriezties