Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā

Projekts „Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā” (Nr.2014.LV/LV/1/4-1/03)

Projekta iesniedzējs: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs.

Projekta mērķis: Nodrošināt iespēju sākt apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmi Jelgavas pilsētā un Zemgales reģionā dzīvojošajiem mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem.

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2014. - 30.04.2016.

Projektu finansē: Sabiedrības integrācijas fonds

Mērķa grupa: Pieaugušie Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāji, tai skaitā prioritāri jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, izņemot bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni

Vispārīgā informācija par projektu:

Projekta ietvaros 180 Jelgavas un Zemgales reģiona iedzīvotājiem, kuri nav bezdarbnieki, darba meklētāji vai skolēni un kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda, tiks nodrošināta iespēja apgūt vai pilnveidot latviešu valodu pamata un vidējā līmenī.

Pirms mācību uzsākšanas katrs pretendents tiks aicināts uz sava valodas līmeņa diagnostiku, lai katram būtu iespēja iekļauties sev vispiemērotākajā valodas līmeņa apguves grupā, mācībās tiktu ievērots pakāpenības princips un sasniegtais rezultāts būtu visoptimālākais.

Tiks organizētas 12 mācību grupas mācībām A1, A2, B1, B2, C1 valodas prasmes līmeņos. Kursu apjoms - 100 mācību stundas.

Kursu noslēgumā 80 studentiem tiks nodrošināta iespēja kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC) vai naturalizācijas pārbaudījumu PMLP.

Projekta aktivitātes:

SIF projekta „Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā” norise

Noslēgumam tuvojas pirmais mācību gads latviešu valodas apguves projektā

Pirmais mācību gads veiksmīgi beidzies

Iespēja apgūt latviešu valodu bezmaksas kursos!

180 cittautieši apguvuši latviešu valodu

Atgriezties