Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana
Granta devējs - Eiropas Sociālais fonds (ESF).
Projekta iesniedzējs - Zemgales Attīstības aģentūra.
Jelgavas pilsētas mūžizglītības koordinatore - Ingrīda Muraškovska, Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra direktores vietniece.
Projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu mūžizglītības atbalsta sistēmu saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona Attīstības stratēģiju, atbilstoši iedzīvotāju interesēm, spējām un reģiona ekonomiskās attīstības specifikai.
Projekta kopējais finansējums - LVL 195 970,84.
Projekta īstenošanas laiks: 2005. gada 08. augusts - 2008. gada 30. jūnijs.
__________________________________________________
 
2005. gadā ir uzsākta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” īstenošana. Tas tiek realizēts Zemgales plānošanas reģionā - Aizkraukles rajonā, Bauskas rajonā, Dobeles rajonā, Jelgavas pilsētā, Jelgavas rajonā, Jēkabpils rajonā laikā no 2005. gada 8. augusta līdz 2007. gada 31. augustam.
Projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu mūžizglītības atbalsta sistēmu saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona Attīstības stratēģiju, atbilstoši iedzīvotāju interesēm, spējām un reģiona ekonomiskās attīstības specifikai. Projekta mērķis cieši saistīts ar Nacionālās programmas mērķi: sekmēt iedzīvotāju līdzdalību darba tirgū un pilsoniskajā sabiedrībā. Projekts vērsts uz izglītības kvalitātes un tās pieejamības palielināšanu un tālākizglītības iespēju paplašināšanu Zemgales plānošanas reģionā. Realizējot projektu, tiks sekmēta laucinieku un pilsētu iedzīvotāju mūžizglītības motivācija, paplašinātas iespējas paaugstināt kvalifikāciju, apgūt jaunu amatu un atrast darbu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, kā arī pilnveidot sevi, atbilstoši interesēm un spējām.
Atbildīgā institūcija projekta realizēšanā ir Zemgales Attīstības aģentūra. Par projekta vadītāju apstiprināta Inese Didže.
Projekta realizēšanā iesaistītās atbildīgās personas noteiktas ar attiecīgo rajona padomju un Jelgavas pilsētas domes deleģējumiem:
   • Aizkraukles rajonā - Anita Jēkabsone, Aizkraukles rajona Pieaugušo izglītības centra direktore;
   • Bauskas rajonā - Inga Bērziņa, Bauskas rajona padomes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
   • Dobeles rajonā - Brigita Tivča, Dobeles rajona Pieaugušo izglītības un informācijas centra direktore;
   • Jelgavas pilsētā - Ingrīda Muraškovska, Jelgavas reģionālā PIC direktora vietniece;
   • Jelgavas rajonā - Sandra Hofmane, Jelgavas rajona padome - Izglītības, kultūras un sociālo lietu departamenta galvenā speciāliste;
   • Jēkabpils rajonā - Judīte Grugule, Jēkabpils Tālākizglītības centra direktore.

 

Atgriezties