Latvija@Pasaule Iniciatīvais konkurss „E - apmācīts rajons 2006”
Projekta atbalstītājs: EQUAL programma.
Ģenerālie sponsori: Microsoft Unlimited Potential, A/S „Hansabanka”.
Projekta mērķi:
   • palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem pārvarēt digitālo plaisu un sociālo atstumtību;
   • veicināt piekļuvi internetā pieejamajiem sabiedriskajiem un privātajiem biznesa pakalpojumiem;
   • paātrināt informācijas sabiedrības attīstību attālajos reģionos.
Konkursa iesniedzējs - biedrība „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” („LIKTA”).
Pakalpojuma sniedzējs: Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs (sadarbības līguma Nr. LIKTA/2006/12-02).
Līguma mērķis:
   • veicināt pašvaldības interesi iedzīvotāju datorprasmes izglītošanā;
   • veicināt informācijas sabiedrības veidošanos, apmācot pamatprasmēs darbā ar datoru un internetu iedzīvotājus, kuriem šādu zināšanu nav;
   • mazināt digitālo plaisu Latvijas sabiedrībā, pavērt jaunas iespējas personīgajā dzīvē, darbā un sociālā komunikācijā tiem, kas līdz šim nav lietojuši informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (IKT);
   • sekmēt uzņēmēju interesi par informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iespēju izmantošanu savā darbībā.
Pakalpojuma līguma summa - LVL 2 000,00.
Pakalpojuma līguma īstenošanas laiks: 2006. gada 21. decembris - 2007. gada 31. marts.
Atgriezties