Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai
Granta devējs - EQUAL programma.
Projekta iesniedzējs - Valsts probācijas dienests.
Projekta mērķi:
   • veicināt sadarbību starp dažāda līmeņa Latvijas un citu valstu organizācijām, ieslodzīto atbalstam un bijušo ieslodzīto integrācijai darba tirgū un sabiedrībā;
   • izveidot un īstenot pilotpasākumu kopumu, lai realizētu praksē vairāku pakāpju sistēmu ieslodzīto darba spēju uzturēšanai, paaugstināšanai un bijušo ieslodzīto integrēšanai darba tirgū un sabiedrībā.
Projekta pakalpojumu sniedzējs - Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs (līgums par pakalpojuma sniegšanu Nr. 1-3.4./19).
Pakalpojuma līguma uzdevums - Jelgavas cietumā īstenot 2. profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu „METĀLAPSTRĀDE” (profesionālā tālākizglītība, kods 20T 521 01, iegūstamā kvalifikācija Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē MAG) ieslodzītajiem.
Pakalpojuma līguma summa - LVL 12 936,00 (ar PVN).
Pakalpojuma līguma īstenošanas laiks: 2006. gada 22. decembris - 2007. gada 14. septembris.
Atgriezties