TETRIS - Teaching TRIZ at School
Granta devējs - ES Leonardo da Vinči Mūžizglītības programma.
Projekta iesniedzējs - Triestes (Itālija) Zinātņu parks.
Projekta partneri - 12 partneri no 4 valstīm - Itālijas (AREA Zinātņu parks, Florences Universitāte, Rūpniecības Tehniskais Institūts „Arturo Malignani”), Vācijas (Eiropas Enerģijas Izpētes Institūts, Augstākā tehniskā koledža, Siemens AG, Harry Flosser Studios), Austrijas (Karintas Lietišķo Zinātņu Universitāte, SIA STENUM Konsultatīvā vides izpētes organizācija, ACC Austria Gmbh), Latvijas (Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs, Jelgavas 1. ģimnāzija).
Projekta mērķis ir sagatavot mācību materiālus inovatīvās domāšanas un problēmu risināšanas prasmju attīstībai.
Projekta kopējais finansējums ir EUR 486 414,00.
Projekta īstenošanas laiks: 2008. gada 01. janvāris - 2009. gada 31. decembris.

Projekta aktivitātes:

Projekta TETRIS dalībnieku tikšanās Siguldā

Uzsākta darbība starptautiskā projektā

Kursi pedagogiem

Atgriezties