Taupīga elektroenerģijas izmantošana skolā

Granta devējs - ES „Intelligent Energy - Europe” programma.

Projekta iesniedzējs - Triestes (Itālija) Zinātņu parks.

Projekta partneri - 15 partnerorganizācijas no 11 Eiropas valstīm - Grieķijas, Spānijas, Īrijas, Čehijas, Rumānijas, Nīderlandes, Francijas, Slovēnijas, Austrijas, Bulgārijas, Latvijas (Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs).

Projekta mērķis ir veicināt taupīgu elektroenerģijas izmantošanu ikdienas dzīvē.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 1 238 415,00.

Projekta īstenošanas laiks: 2008. gada augusts - 2011. gada janvāris.

 

___________________________________________________________

Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centra kā sadarbības partneris ir iesaistījies starptautiskā projektā „Intelligent Use of Energy at School”.

Projekts tika iesniegts un apstiprināts Eiropas Komisijā, IEE programmā 2007 (Intelligent Energy - Europe ), kuras mērķis veicināt elektroenerģijas taupīšanu un atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana Eiropā.

Projekta īstenošanas laiks: 2008.gada augusts - 2011.gada janvāris.

Projekta mērķis - veicināt taupīgu elektroenerģijas izmantošanu ikdienas dzīvē. Projekta īstenošanā tiks iesaistīti Jelgavas vispārizglītojošo skolu pedagogi un skolēni. Projekta ietvaros tiks izveidoti mācību un metodiskie materiāli (četras rokasgrāmatas skolotājiem, interaktīvie mācību materiāli), kas tiks aprobēti izglītības iestādēs un saņemti lietošanā. Rokasgrāmatās būs iekļautas šādas aktuālas tēmas:

   1. Energoefektivitāte un elektroenerģijas taupīšana ēkās.

   2. Elektroenerģijas patēriņš, energoefektivitāte rūpniecībā.

   3. Elektroenerģijas patēriņš, izmantošana transporta nozarē.

   4. Alternatīvie un atjaunojamie enerģijas avoti.

Pēc mācību materiālu izstrādes, skolotāju apmācības, materiālu aprobācijas skolās 2009. / 2010. m.g. 12 Eiropas valstīs tiks organizēts konkurss skolēniem, kura laikā skolēni tiks aicināti taupīt elektroenerģiju individuāli, ģimenēs un visas skolas ietvaros. Konkursa laikā skolēni izstrādās pētnieciskos darbus par elektroenerģijas izmantošanu un taupīšanu. Konkursa laikā tiks veikt aprēķini, cik daudz elektroenerģijas (un arī naudas) var ietaupīt, kaut nedaudz mainot savu attieksmi pret elektroenerģijas izmantošanu.

Projekta partneri

Vadošais partneris - Triestes (Itālija) zinātņu parks

Projektā iesaistītas 15 partnerorganizācijas no 11 Eiropas valstīm - Grieķijas, Spānijas, Īrijas, Čehijas, Rumānijas, Nīderlandes, Francijas, Slovēnijas, Austrijas, Bulgārijas, Latvijas (Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs).

Projekta aktivitātes:

Energoefektivitātes pasākumu rezultātā Eiropas skolās pagājušajā gadā ietaupītas 3500 tonnas CO2

Konkurss „Eiropas enerģijas taupīšanas balva” noslēdzies

Konkurss „Eiropas enerģijas taupīšanas balva” noslēdzies

Konkurss „Eiropas Enerģijas taupīšanas balva”

“Taupīga enerģijas izmantošana skolā”

Jelgavas Skolēnu Dome iepazīstas ar projektu „Intelligent Use of Energy at School”

Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs kā sadarbības partneris ir iesaistījies starptautiskā projektā „Intelligent Use of Energy at School”

Izveidots informatīvs buklets

Atgriezties