Par projektiem

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra īstenojamie projekti nodrošina:

  • Iespēju piesaistīt finansējumu Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra uzdevumu veikšanai, līdz ar to nodrošinot iedzīvotāju plašākas izglītības iespējas bez maksas
  • Pieredzes apmaiņu un jaunu sadarbību veidošanu gan starptautiskā, gan vietējā mērogā
  • Līdzdalība projektos ļauj izveidot ne vien Jelgavas un Latvijas, bet arī Eiropas standartiem atbilstošu materiāltehnisko bāzi izglītošanas procesam.
Īstenotie projekti

Pieaugušo izglītības loma sabiedrības digitālo prasmju pilnveidē
2023. gada 1. septembris - 2024. gada 31. augusts
Vairāk par projektu »

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
2017. gada 1. janvāris - 2023. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana (SMEPRO 2)
2023. gada 17. aprīlis - 2023. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”
2023. gada 1. marts - 2023. gada 8. decembris
Vairāk par projektu »

Baltijas metālapstrādes profesionālās izglītības konkurss gudrai izaugsmei
2022. gada 1. februāris - 2023. gada 30. septembris
Vairāk par projektu »

Eiropas Savienības Erasmus + KA2 projekts “Digitāli klimatam”
2022. gada 1. janvāris - 2023. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Zaļās prasmes zaļākai dzīvei
2021. gada 1. septembris - 2023. gada 28. februāris
Vairāk par projektu »

Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”
2022. gada 23. maijs - 2022. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide sabiedrības drošumspējas stiprināšanai
2020. gada 1. oktobris - 2021. gada 30. septembris
Vairāk par projektu »

Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide kvalitatīva izglītības piedāvājuma veidošanai
2019. gada 1. jūnijs - 2021. gada 31. maijs
Vairāk par projektu »

Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai
2019. gada 1. septembris - 2021. gada 10. aprīlis
Vairāk par projektu »

Crowddreaming
2019. gada 15. janvāris - 2021. gada 15. februāris
Vairāk par projektu »

„Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos”
2019. gada 1. jūnijs - 2021. gada 31. janvāris
Vairāk par projektu »

Industry 4.0 CHAlleNGE: Empowering Metalworkers For Smart Factories Of The Future (4CHANGE)
2016. gada 1. decembris - 2019. gada 30. novembris
Vairāk par projektu »

PROTI un DARI!
2016. gada 8. jūlijs - 2018. gada 31. oktobris
Vairāk par projektu »

Projekts „Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā”
2017. gada 14. marts - 2018. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovāciju veicināšanai
2017. gada 1. jūlijs - 2018. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

INNOSTARTUP
2014. gada 1. jūlijs - 2016. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā
2014. gada 1. septembris - 2016. gada 30. aprīlis
Vairāk par projektu »

Latviešu valodas apguve pieaugušajiem Jelgavā
2012. gada 1. novembris - 2013. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai
2012. gada 1. janvāris - 2013. gada 28. jūnijs
Vairāk par projektu »

Veselības universitāte senioriem
2011. gada 1. februāris - 2011. gada 30. novembris
Vairāk par projektu »

Latviešu valodas, profesionālo un praktisko iemaņu apmācības bēgļiem, patvēruma meklētājiem un personām ar alternatīvo statusu skolā
2010. gada 7. decembris - 2011. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Taupīga elektroenerģijas izmantošana skolā
2008. gada 1. augusts - 2011. gada 31. janvāris
Vairāk par projektu »

TETRIS - Teaching TRIZ at School
2008. gada 1. janvāris - 2009. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem
2007. gada 1. marts - 2009. gada 30. maijs
Vairāk par projektu »

Interaktīvo elektronisko mācību līdzekļu izveide un integrācija pedagoģiskās korekcijas programmās
2007. gada 1. augusts - 2008. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā
2005. gada 20. oktobris - 2008. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana
2005. gada 8. augusts - 2008. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Latvija@Pasaule Iniciatīvas konkurss „E - apmācīts rajons II”
2007. gada 7. septembris - 2007. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Nacionālā programma „Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”
2006. gada 15. decembris - 2007. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana
2005. gada 1. februāris - 2007. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Development of the European business Advisor Training and Exchange (DEBATE)
2005. gada 1. janvāris - 2007. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Nodarbināto kvalifikācijas celšana un pārkvalifikācija, nodrošinot nozarei specifiskas apmācības
2007. gada 2. jūlijs - 2007. gada 28. decembris
Vairāk par projektu »

Kopā!
2005. gada 8. augusts - 2007. gada 31. augusts
Vairāk par projektu »

Zemgales reģiona profesionālo izglītības iestāžu projektu vadītāju apmācība
2006. gada 8. decembris - 2007. gada 31. jūlijs
Vairāk par projektu »

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mācību procesā
2006. gada 1. augusts - 2007. gada 31. jūlijs
Vairāk par projektu »

Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai
2006. gada 22. decembris - 2007. gada 14. jūlijs
Vairāk par projektu »

Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā
2006. gada 1. jūlijs - 2007. gada 1. jūnijs
Vairāk par projektu »

Latvija@Pasaule Iniciatīvais konkurss „E - apmācīts rajons 2006”
2006. gada 21. decembris - 2007. gada 31. marts
Vairāk par projektu »

Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstības veicināšana Latvijas reģionos
2005. gada 1. septembris - 2006. gada 31. augusts
Vairāk par projektu »

IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā
2005. gada 31. augusts - 2006. gada 30. augusts
Vairāk par projektu »

Darbaspēka nodarbinātības spēju palielināšana Jelgavas pilsētā
2005. gada 1. oktobris - 2006. gada 30. jūlijs
Vairāk par projektu »

Atgriezties