Telpu noma

 
Lielā konferenču zāle                                                 Mazā konferenču zāle

 
  Ieskats auditoriju un datorklašu foto galerijā                                              

 

Pakalpojumu saņemšanas kārtība
Pieteikums: Telpu noma

Telpu un inventāra nomas pakalpojumu cenas norādītās bez PVN

Maksas pakalpojumu cenas spēkā līdz 31.12.2023.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

Izglītojošu un kultūras pasākumu rīkošana:

 

 

lielā konferenču zāle ~225 m2
(cilvēku skaits ~ 150)

1 stunda

33.06

mazā konferenču zāle ~100m2
(cilvēku skaits ~ 50)

1 stunda

16.94

auditorija

1 stunda

8.26

 

Ja vēlaties izmantot telpās pieejamo tehniku:

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

Inventāra noma*

 

 

Pakalpojumu saņemšanas kārtība

Multimediju noma

1 stunda

6.61

Dokumentu kamera

1 stunda

4.13

Interaktīvā tāfele

1 stunda

12.40

Skaņu sistēma

1 stunda

19.42

Dators (datorklasē)

1 stunda

2.48

Viedā E-tāfele

1 stunda

15.40

     

 

* Pakalpojums pieejams tikai iestādes telpu nomniekiem pasākuma laikā.

Atbalstu saņēmušo nomnieku saraksts