Telpu noma

 
Lielā konferenču zāle                                                 Mazā konferenču zāle

 
  Ieskats auditoriju un datorklašu foto galerijā                                              

 

Pakalpojumu saņemšanas kārtība
Pieteikums: Telpu noma

Telpu un inventāra nomas pakalpojumu cenas norādītās bez PVN

 

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

Izglītojošu un kultūras pasākumu rīkošana:

 

 

lielā konferenču zāle ~225 m2
(cilvēku skaits ~ 150)

1 stunda

38.61

mazā konferenču zāle ~100m2
(cilvēku skaits ~ 50)

1 stunda

19.64

auditorija

1 stunda

9.66

 

Ja vēlaties izmantot telpās pieejamo tehniku:

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

Inventāra noma*

 

 

Pakalpojumu saņemšanas kārtība

Multimediju noma lielajā konferenču zālē

1 stunda

10.22

Multimediju noma auditorijā

1 stunda

2.27

Skaņu sistēma ar vienu mikrofonu

1 stunda

8.23

Skaņu sistēma ar diviem mikrofoniem

1 stunda

10.32

Dators (datorklasē)

1 stunda

3.16

Viedā E-tāfele

1 stunda

17.83

Videokonferences iekārta Poly Studio (ar viedo E-tāfeli)

1 stunda

19.10

     

 

* Pakalpojums pieejams tikai iestādes telpu nomniekiem pasākuma laikā.

Atbalstu saņēmušo nomnieku saraksts