SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
IT rīki pašvadītas mācīšanās organizēšanai
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.


Mācību rezultāts

Profesionālās pilnveides programmas apguves rezultātā dalībnieki apgūs Seesaw platformas izmantošanu, rīkus bookcreator.com, ReadWriteThink un bubbl.us. Apgūs IT rīku darba vidi, to izmantošanas iespējas, savu (savas klases) portfolio izveidi, prasmes dažādu failu pievienošanu, digitālās grāmatas un dažādu interaktīvo aktivitāšu izveide. Kā arī apgūs prasmes domu kartes veidošanai tiešsaistē, strādājot gan individuāli, gan grupās. 

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Prezentācija, praktisku uzdevumu veikšana pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 12 - 16 dalībniekiem.

Mācību ilgums - 12 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 40.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: 
olga.grundane@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties