SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Mobilās aplikācijas mācību stundai
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.


Mācību rezultāts

Pedagogi pratīs izmatot dažādas mācību procesam noderīgas un ikdienā ērti izmantojamas bezmaksas mobilās aplikācijas.

Programmas tēmas:

  • Mobilo aplikāciju izvēle atbilstoši mācību priekšmetam, tematam un skolēnu vecumposmam.
  • Mobilo aplikāciju funkcijas – darba vide un lietošanas priekšrocības.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Prezentācija, praktisku uzdevumu veikšana pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 12 - 16 dalībniekiem. Mācību ilgums - 8 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 21.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties