SākumsKursu katalogsCitas kompetences › Atkarību profilakse
Psiholoģiskais komforts darba kolektīvā - ārējie un iekšējie ietekmējošie faktori
        

Mērķa auditorija

Šis kurss sniedz iespēju apgūt zināšanas un prasmes psiholoģiskā komforta darba kolektīvā uzlabošanai, izprotot tā ārējos un iekšējos ietekmējošos faktorus, tāpēc tas būs noderīgs darba kolektīviem un to vadītājiem, kuru ikdienas profesionālajā darbībā nepieciešamas prasmes veidot pozitīvu gaisotni savā darba vidē.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves jūs pratīsiet atpazīt biežākos ārējos un iekšējos faktorus, kas ietekmē psiholoģisko komfortu darba kolektīvā. Jūs apgūsiet jaunas zināšanas tēmās:

  1. Cilvēka kā sociālas būtnes labsajūtas dimensijas, to ietekme uz profesionālās darbības kvalitāti.
  2. Darba kolektīvs – sociāla grupa.
  3. Darbinieks kā savdabīga darba kolektīva "vizītkarte".
  4. Cilvēka (ne)apmierinātība ar savu darbību.
  5. Darba kolektīva dinamiskais līdzsvars.
  6. Darba kolektīva dinamisko procesu likumsakarības.
  7. Laba darba kolektīva "portrets".
  8. Nozīmīgākie faktori, kas nepieciešami veiksmīgai kolektīva darbībai. Profesionālās darbības "piecu pirkstu likums".

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 8 mācību stundas (1 vai 2 dienas). 1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. Nodarbības ilgums 4 vai 8 mācību stundas.

Mācības notiek interaktīvu nodarbību veidā – lekcija, situāciju analīze, diskusijas, situāciju uzdevumi. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 31.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties