SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Ievads sabiedriskajās attiecībās
        

Mērķa auditorija

Biroja vadītāji, sekretāri, klientu apkalpošanas speciālisti, dažādu organizāciju esošie vai topošie darbinieki, kam nav priekšzināšanu sabiedrisko attiecību jomā un kas vēlas profesionāli veidot informācijas apmaiņu starp savu organizāciju un sabiedrību.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas un izpratne par:
1. Sabiedrisko attiecību veidošanas pamatprincipiem.
2. Sabiedrisko attiecību procesu plānošanu.
3. Sabiedrisko attiecību saistību ar mārketingu un reklamēšanu.
4. Komunikācijas procesu ietekmējošiem faktoriem un komunikācijas plūsmu veidiem.

Attīstītas prasmes izstrādāt efektīvu rakstisko informāciju, kas palīdzēs veidot pozitīvu savas organizācijas tēlu un vairos klientu uzticību.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 24 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek vienu mēnesi divas reizes nedēļā vakara grupās. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie uzdevumi, gadījumu analīze, problēmu risināšana, diskusijas, interaktīvi vingrinājumi prasmju un iemaņu attīstīšanai.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 120.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties