SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Valodu nodarbības tiešsaistē
Krievu valoda, pamata līmenis: A2
        

Šis kurss būs piemērots ikvienam, kuram ir nelielas pamatzināšanas krievu valodā un, kurš vēlas turpināt krievu valodas apguvi, lai iemācītos uzturēt vienkāršu sarunu un iegūt informāciju konkrētās, bieži sastopamās ikdienas situācijās sadzīvē, darbā, ceļojot.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet valodu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm svešvalodu apguvei, attīstot visas valodas prasmes – runu, rakstību, lasīšanu, klausīšanos. Atbilstoši valodas prasmes apguves pamata (A2) līmenim, Jūs varēsiet:

  1. Piedalīties īsās sarunās par ikdienā bieži veicamām darbībām, uzturēt vienkāršu dialogu, aprakstīt ikdienas vidi un dienas kārtību;
  2. Iegūt vienkāršu informāciju ceļojot, izmantot sabiedrisko transportu, nopirkt biļetes, orientēties pilsētvidē un noskaidrot atrašanās vietu;
  3. Iegādāties ikdienā nepieciešamās preces un saņemt pakalpojumus;
  4. Aprakstīt pagātnes notikumus un personisko pieredzi;
  5. Izteikties par savu profesionālo darbību un karjeru.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Pamata līmeņa valodas prasmes iespējams apgūt secīgi – A2.1 līmenis - ar nelielām priekšzināšanām un A2.2 līmenis - ar priekšzināšanām.

Mācību ilgums: 60 mācību stundas katrā līmenī (2,5 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 229.00 katrs modulis (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 20.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 10.00 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties