SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Valodu nodarbības tiešsaistē
Krievu valoda iesācējiem, pamata līmenis: A1
        

Šis kurss būs piemērots ikvienam, kurš vēlas uzsākt krievu valodas apguvi, lai iemācītos uzturēt vienkāršu sarunu un iegūt informāciju konkrētās, bieži sastopamās ikdienas situācijās sadzīvē, darbā, ceļojot.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet valodu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm svešvalodu apguvei, attīstot visas valodas prasmes – runu, rakstību, lasīšanu, klausīšanos. Atbilstoši valodas prasmes apguves pamata (A1) līmenim, Jūs varēsiet:

  1. Sazināties vienkāršā veidā par ikdienas un profesionālajām tēmām
  2. Uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt par sevi, dzīves vietu, pazīstamiem cilvēkiem un sev piederošām lietām
  3. Izteikt vienkāršus apgalvojumus un atbildēt par sev svarīgākajām jomām vai labi zināmiem tematiem
  4. Lasīt un saprast vienkāršus tekstus paziņojumos, katalogos, norādēs
  5. Saprast pazīstamus vārdus un vienkāršas frāzes
  6. Aizpildīt tipveida dokumentus un uzrakstīt īsus, personiska satura tekstus

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Pamata līmeņa valodas prasmes iespējams apgūt secīgi - A1.1 līmenis - iesācējiem bez priekšzināšanām un A1.2 līmenis – iesācējiem ar nelielām priekšzināšanām

Mācību ilgums: 60 mācību stundas katrā līmenī ( 2,5 - 4 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā vakara grupās.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 229.00 katrs līmenis (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 20.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 10.00 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties