SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Valodu nodarbības tiešsaistē
Vācu valoda medicīnas darbiniekiem
        

Šis kurss būs piemēroti medicīnas nozares darbiniekiem, kuriem nelielas priekšzināšanas un kuri vēlas iegūt jaunas vācu valodas kompetences profesionālo darba pienākumu veikšanai.


Mācību rezultāts

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais ir apguvis prasmes, kas ļauj komunicēt un veidot rakstiskus dokumentus noteiktās standarta situācijās medicīnas iestādē: ievākt anamnēzi, reģistrēt pacientu, sastādīt ārstēšanās plānu, veidot sarunu ar pacientu par kopšanas un ārstēšanas procesu, risināt sarunas ar kolēģiem darba vidē, lasīt medicīniskos norādījumus un dokumentus.

Programmas pamattēmas:

 1. Slimnīcas personāls, dažādas mediķu profesijas, slimnīcas struktūra.
 2. Telpas slimnīcā/klīnikā.
 3. Veidlapu aizpildīšana medicīnas iestādē.
 4. Cilvēka vispārīgā anatomija. Ķermeņa uzbūve un pamatfunkcijas.
 5. Biežāk izplatītās slimības un to simptomātika.
 6. Medikamenti, to veidi, formas, dozēšana.
 7. Uzturs.
 8. Palīgierīces. Diagnostika. Diagnostikas ierīces.
 9. Analīzes. Profilaktiskie pasākumi.
 10. Sāpes. To veidi.
 11. Pacienta kopšana. Vispārīgās vadlīnijas.
 12. Ārkārtas gadījumi.
 13. Darba drošība medicīnas iestādē.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums – 90 mācību stundas (4 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem. Valodas apguve iespējama atbilstoši pamata (A2) valodas prasmes līmenim. Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.

Savu vācu valodas zināšanu līmeni varat noteikt šeit.


Mācību maksa

Vienai personai grupā: EUR 327.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Individuālām nodarbībām: EUR 20.00 (60 min.)

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 10.00 (60 min.)

Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties