SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Valodu nodarbības tiešsaistē
Vācu valoda, vidējais līmenis: Niveaustufe B1/1 un B1/2 ; Niveaustufe B2/1 un B2/2
        

Šie kursi būs piemēroti ikvienam, kuram ir pamata valodas prasmes līmeņa priekšzināšanas un kurš vēlas tās pilnveidot brīvākai valodas lietošanai sadzīvē un profesionālajā vidē.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet valodu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm svešvalodu apguvei, attīstot visas valodas prasmes – runu, rakstību, lasīšanu, klausīšanos. Atbilstoši valodas prasmes apguves vidējam (B1/1 un B1/2, B2/1 un B2/2 ) līmenim jūs varēsiet:

  1. Aktīvi piedalīties dažāda satura sarunās un diskusijās, komentēt, argumentēt un skaidri izteikt viedokli, kontrolēt savu runu un izlabot kļūdas, pārteikšanos, ja tās radījušas pārpratumu;
  2. Runāt par cilvēku attiecībām, dažādu tautu nacionālām īpatnībām, kultūru, tradīcijām, dzīves stilu;
  3. Biznesa sarunās spēsiet diskutēt multikulturālu kompāniju vidē, raksturojot savu profesionālo darbību un karjeras iespējas;
  4. Lietot dažādus valodas izteiksmes līdzekļus un stilus sarunas uzturēšanai līdzvērtīgā līmenī.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Valodas apguve vidējā līmenī iespējama četrās pakāpēs: Niveaustufe B1/1; Niveaustufe B1/2; Niveaustufe B2/1 un Niveaustufe B2/2.

Mācību ilgums: 60 mācību stundas (3 mēneši) katrā valodas apguves pakāpē.

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie “Hueber” izdevniecības mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.

Savu vācu valodas zināšanu līmeni varat noteikt šeit.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 232.00 (maksā iekļautas mācību grāmatas un materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 20.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 10.00 (60 min.).

Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties