SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Valodu nodarbības tiešsaistē
Angļu valoda apsardzes darbiniekiem
        

Šie kursi būs piemēroti apsardzes jomā strādājošajiem, kuriem ir pamata līmeņa priekšzināšanas un kuri vēlas iegūt jaunas angļu valodas kompetences apsarga profesionālo darba pienākumu veikšanai.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet prasmes sazināties angļu valodā ar klientiem, veicot savus profesionālos pienākumus multinacionālās kompānijās par tēmām:

  • Profesionālās darbības saskarsmes pamatprincipi. 
  • Apsardzes darbinieka raksturojums un vizuālais tēls. 
  • Darba vietas apraksts, darba ikdiena, darba slodze un apstākļi. 
  • Apsarga pienākumi dažāda veida negadījumos un pārkāpumos, pirmās palīdzības sniegšana. 
  • Lietišķā saskarsme komandējumos, karjeras plānošana un profesionālā pilnveidošanās. 
  • Komunikācija pa telefonu. 
  • Darba pienākumos ietilpstošās dokumentācijas aizpildīšana. 
  • Profesionālo pienākumu, profesijas aktualitāšu, problēmu prezentācijas.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums katrā valodas apguves līmenī: 60 mācību stundas (2,5 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā.

Mācību procesā tiek izmantoti interneta resursi, periodika un nozares literatūra, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.

Savu angļu valodas zināšanu līmeni varat noteikt šeit: https://www.zrkac.lv/diag/index.php?tid=3


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 247.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 20.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 10.00 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties