SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Valodu nodarbības tiešsaistē
Angļu valoda mehāniķiem
        

Šis kurss paredzēts profesionālo kompetenču pilnveidošanai mehāniķiem, kuriem nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas biznesa kontekstā profesionālo pienākumu veikšanai un karjeras veidošanai, kā arī veiksmīgai sadarbībai ar starptautiskajiem partneriem. Nepieciešamas valodas priekšzināšanas vismaz pamata valodas prasmes līmenī.


Mācību rezultāts

Jūs nostiprināsiet angļu valodas prasmes veiksmīgai mehāniķa darba pienākumu izpildei. Trenēsities sazināties ar darba devēju, klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem, lasīt profesionālos dokumentus un tehnisko dokumentāciju angļu valodā, kā arī sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus un lietot elektroniskās datu bāzes.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 60 mācību stundas.

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgt 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā.

Mācību procesā tiek izmantoti interneta resursi, periodika un nozares literatūra, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas un lomu spēles.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.

Savu angļu valodas zināšanu līmeni varat noteikt šeit: https://www.zrkac.lv/diag/index.php?tid=3


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 247.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 20.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 10.00 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties