SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Valodu nodarbības tiešsaistē
Angļu valoda būvniecības nozares darbiniekiem
        

Šie kursi būs piemēroti būvniecības nozarē strādājošajiem, kuriem nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas biznesa kontekstā profesionālo pienākumu veikšanai un karjeras veidošanai, kā arī veiksmīgai sadarbībai ar starptautiskajiem partneriem. Nepieciešamas valodas priekšzināšanas vismaz pamata valodas prasmes līmenī.


Mācību rezultāts

Nodarbībās tiks trenēta prasme sazināties angļu valodā mutvārdos un rakstos, veicot darba pienākumus angļu valodā runājošā vidē.

Galvenās tēmas:

  • Būvju tipi un materiālu veidi 
  • Uzņēmuma produkcijas raksturojums 
  • Lietišķa komunikācija komandējumā 
  • Uzņēmuma darbība, ražošanas process 
  • Uzņēmuma mērķi, vīzija, attīstības perspektīvas 
  • Uzņēmuma finanšu plūsma 
  • Uzņēmuma kvalitātes kontroles sistēma 
  • Uzņēmuma inovācijas 
  • Globālais tirgus un uzņēmuma konkurētspēja

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 60 mācību stundas (2,5 mēneši).

1 mācību stunda – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 - 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, periodika un nozares literatūra, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.

Savu angļu valodas zināšanu līmeni varat noteikt šeit: https://www.zrkac.lv/diag/index.php?tid=3


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 247.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 20.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 10.00 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties