SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Valodu nodarbības tiešsaistē
Biznesa darījumu angļu sarunu valoda
        

Mērķa auditorija

Dažādu nozaru vadītāji, speciālisti un darbinieki ar ļoti labām iepriekšējām angļu valodas zināšanām, kuri strādā uzņēmumos un iestādēs un ikdienā sadarbojas ar ārvalstu uzņēmumiem vai arī strādā starptautiskās kompānijās Latvijā un ārzemēs.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet prasmi brīvi komunicēt biznesa angļu valodā, darbojoties konkrētā uzņēmējdarbības jomā un sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem. Apgūsiet profesionālo leksiku izmantošanai lietišķās komunikācijas procesā, pilnveidosiet prasmi raiti un brīvi izteikties, sarunāties pa telefonu, komunicēt virtuālajā vidē un risināt sarunas, tiekoties ar biznesa sadarbības partneriem, precīzi formulējot savas domas un uzskatus un veiksmīgi uzturot sarunu.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Pirms mācību uzsākšanas - valodas prasmes līmeņa diagnostika.

Mācības notiek 2 - 3 reizes nedēļā rīta, dienas vai vakara grupās. Mācību ilgums 50 mācību stundas katrā valodas apguves pakāpē. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes (nodarbība - 90 minūtes). Mācību ilgums, atkarībā no nodarbību skaita nedēļā, ir 3-4 mēneši. Mācību procesā tiek izmantoti modernākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas. Pieejama metodiskā bibliotēka ar nepieciešamo materiālu klāstu. Ārpus nodarbību laika iespējamas pasniedzēju konsultācijas. Ir iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 235.00 (maksā iekļautas mācību grāmatas)

Individuālām nodarbībām: EUR 20.00 (par vienu mācību stundu).

Pāru nodarbībām: EUR 10.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties