SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Valodu nodarbības tiešsaistē
Angļu valoda, pamata līmenis: A1
        

Šie tiešsaistes kursi būs piemēroti ikvienam, kurš vēlas uzsākt angļu valodas apguvi, lai iemācītos uzturēt vienkāršu sarunu un iegūt informāciju konkrētās, bieži sastopamās ikdienas situācijās sadzīvē, darbā un ceļojot.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet valodu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm svešvalodu apguvei, attīstot visas valodas prasmes – runu, rakstību, lasīšanu, klausīšanos.

Atbilstoši valodas prasmes apguves pamata (Beginner) līmenim, Jūs varēsiet:

  • Piedalīties īsās sarunās par ikdienā bieži veicamām darbībām, uzturēt vienkāršu dialogu, detalizēti aprakstīt ikdienas vidi un dienas kārtību.
  • Iegūt vienkāršu informāciju ceļojot, izmantot sabiedrisko transportu, nopirkt biļetes, orientēties pilsētvidē un noskaidrot atrašanās vietu. 
  • Iegādāties ikdienā nepieciešamās preces un saņemt pakalpojumus. 
  • Aprakstīt pagātnes notikumus un personisko pieredzi. 
  • Izteikties īsi par savu profesionālo darbību un karjeru.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti - tiešsaistes režīmā.

Pamata līmeņa valodas prasmes iespējams apgūt secīgi:

  1. modulis: A1/1 līmenis - iesācējiem bez priekšzināšanām;
  2. modulis: A1/2 līmenis - iesācējiem ar nelielām priekšzināšanām.

Mācību ilgums - 50 mācību stundas katrā modulī (3 mēneši).

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 dalībniekiem 2 reizes nedēļā.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 210.00 (katrs modulis, maksā iekļauti mācību līdzekļi)

Individuālām nodarbībām: EUR 20.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 10.00 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties