SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
E-kursu veidošana Moodle vidē
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.


Mācību rezultāts

Profesionālās pilnveides programmas apguves rezultātā dalībnieki apgūs prasmes reģistrēties un orientēties Moodle vidē.

  • E-kursu izveide un rediģēšana
  • Aktivitāšu un resursu pievienošana (testi, lapas, faili u.c.)
  • Interaktīvu aktivitāšu/ uzdevumu izveide ar H5P (video, testi, personības tests, prezentācija u.c.) 
  • Izveidoto materiālu apkopošana vienotā elektroniskā grāmatā, izmantojot "embed jeb iegult" funkciju
  • Apmācību dalībnieku mācību rezultātu/ aktivitāšu pārraudzīšana

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Prezentācija, praktisku uzdevumu veikšana pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 12 - 16 dalībniekiem. Mācību ilgums - 16 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 52.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties