Aktualitātes uzņēmumiem autotransporta izmantošanā un grāmatvedības uzskaitē
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par transportlīdzekļa ekspluatācijas un uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu un tā piemērošanu darbā.
Papildinātas zināšanas par:

  • nodokļa piemērošanas kārtību darbinieku autotransportam un nomātajiem transportlīdzekļiem;
  • attaisnojuma dokumentiem par autotransporta izmantošanu;
  • grāmatvedības uzskaites reģistriem par autotransporta izmantošanu

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 6 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas lekcijas, praktiski uzdevumi, pieredzes, piemēru un dokumentu analīze, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155, 63012169;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties