Diagrammu izveide un noformēšana MS Excel
        

Jūs strādājat ar MS Excel, protat veidot jaunas izklājlapas, noformēt tabulas, veikt aprēķinus ar formulām un funkcijām, bet nezināt, kā atspoguļot aprēķinu rezultātus ar vizuāli uzskatāmām diagrammām? Šis seminārs jums palīdzēs apgūt visu nepieciešamo, lai sastādītu visdažādākās diagrammas.

Nepieciešams:

  • Pamatzināšanas darbā ar datoru.
  • Attālinātajām mācībām: divi monitori vai viens monitors + viedtālrunis, jo uz viena monitora jūs sekojat līdzi pasniedzēja prezentācijai un stāstījumam, bet uz otra - praktiski darbojaties.

Mācību rezultāts

Pēc šī semināra Jūs:

  • Veidosiet dažāda veida diagrammas: stabiņu, joslu, līniju, sektoru, u.c. diagrammas;
  • Iemācīsieties mainīt diagrammas noformējumu un papildināsiet to ar nestandarta elementiem;
  • Uzzināsiet kā izveidot un rediģēt šķērsgriezuma diagrammas (PivotChart).

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā. Mācību ilgums: 4 mācību stundas (1 nodarbība). 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 24.00.

Individuālām nodarbībām: EUR 20.00 (60 min.)

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 10.00 (60 min.)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties