Datu analīze un pārskatu veidošana MS Excel
        

Šis kurss būs piemērots katram, kurš vēlas apgūt prasmes darba ar programmu MS Excel padziļinātā līmenī, pilnveidojot prasmes datu ievadē, analīzē un pārskatu veidošanā.

Nepieciešams:

 • Pamatzināšanas darbā ar MS Excel.
 • Attālinātajām mācībām: divi monitori vai viens monitors + viedtālrunis, jo uz viena monitora jūs sekojat līdzi pasniedzēja prezentācijai un stāstījumam, bet uz otra - praktiski darbojaties.

Mācību rezultāts

Apgūtās prasmes:

 • Tabulu izveidei un datu noformēšanai. Vienkāršāko formulu lietošanai, funkcijas IF lietošanai.
 • Datu kārtošanai un datu masīvu izveidei.
 • Diagrammu izveidei, atbilstoši attēlojamajiem datiem, rakurstabulas izveidei.
 • Teksta funkciju izmantošanai, atbilstoši iegūstamajam rezultātam.
 • Darbā ar programmu Goal Seek.
 • Datu validācijai. Dažādu funkciju izmantošanai, atbilstoši iegūstamajam rezultātam.
 • Dažādu funkciju izmantošanā tabulas sasaistei.
 • Datu vizualizācijai.
 • Sērijveida dokumentu izveidei.
 • Dažādu scenāriju plānošanai un izveidei.
 • Makrokomandu izveidei.
 • Programmas Solver izmantošanai.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 40 mācību stundas. 1 mācību stunda - 45 minūtes. Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 210.00

Pāru nodarbībām: EUR 20.00 (60 min.)

Individuālām nodarbībām: EUR 10.00 (60 min.)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties