SākumsKursu katalogsDigitālā kompetence › Digitālā satura radīšana
Datu analīze un pārskatu veidošana MS Excel
        

Šis kurss būs piemērots katram, kurš vēlas apgūt prasmes darba ar programmu MS Excel padziļinātā līmenī, pilnveidojot prasmes datu ievadē, analīzē un pārskatu veidošanā.

Nepaciešamas pamatzināšanas darbā ar MS Excel.


Mācību rezultāts

Apgūtās prasmes:

 1. Tabulu izveidei un datu noformēšanai. Vienkāršāko formulu lietošanai, funkcijas IF lietošanai.
 2. Datu kārtošanai un datu masīvu izveidei.
 3. Diagrammu izveidei, atbilstoši attēlojamajiem datiem, rakurstabulas izveidei.
 4. Teksta funkciju izmantošanai, atbilstoši iegūstamajam rezultātam.
 5. Darbā ar programmu Goal Seek.
 6. Datu validācijai. Dažādu funkciju izmantošanai, atbilstoši iegūstamajam rezultātam.
 7. Dažādu funkciju izmantošanā tabulas sasaistei.
 8. Datu vizualizācijai.
 9. Sērijveida dokumentu izveidei.
 10. Dažādu scenāriju plānošanai un izveidei.
 11. Makrokomandu izveidei.
 12. Programmas Solver izmantošanai.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 40 mācību stundas. 1 mācību stunda - 45 minūtes.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 262.00

Pāru nodarbībām: EUR 22.00 (60 min.)

Individuālām nodarbībām: EUR 11.00 (60 min.)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties