Tekstapstrāde (MS Word), pamatkurss
        

Šis kurss būs piemērots katram, kurš vēlas apgūt tekstapstrādes pamatus.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet darboties ar dokumentiem, saglabāt tos citos datņu formātos. Mācēsiet izmantot iebūvētās palīgfunkcijas. Pratīsiet izveidot, rediģēt maza izmēra teksta dokumentus un koplietot tos. Pratīsiet ievietot dokumentā tabulas, attēlus un zīmētus objektus. Pielietosiet dokumentos pasta sapludināšanu. Pratīsiet pielāgot lapas iestatījumus un pārbaudīt dokumenta pareizrakstību.


Mācību procesa norise                       

Mācības notiek klātienē vai attālināti.

Mācību ilgums: 40 mācību stundas (1,5 - 2 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 - 4 mācību stundas. Mācības notiek 2 reizes nedēļā vakara grupās.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 210.00

Individuālām nodarbībām: EUR 20.00 (60 min.)

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 10.00 (60 min.)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties